Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Status preduzeća

1969.godine kao ekonomska radna jedinica u sklopu firme ’’Instalater’’ Tuzla, kasnije prerastao u OOUR ’’Unioninvest’’ - mašinska montaža Tuzla;
1970.godine RJ u sklopu ’’Vodovod’’ Tuzla; › do januara 1977.godine RJ u Stambenom preduzeću Tuzla (koje je nastalo spajanjem stambenih pogona Kreka i Tuzla)
od 1977.godine OOUR-a u sklopu KRO ’’Kompred’’ Tuzla;
od 1989 godine samostalno JKP ’’Centralno grijanje’’ Tuzla po razdruživanju KRO ’’Kompred’’ Tuzla
Tokom 2001. godine po zakonskoj obavezi završena je procedura oko privatizacije javnih komunalnih preduzeća. Privatizirano je preduzeće kao cjelina u tzv.’’velikoj privatizaciji’’ u drugom javnom pozivu upisa dionica u strukturi 51% državni kapital i 49 % mali dioničari (radnici preduzeća i dio građana Tuzle)
Januara 2002.godine održana je Osnivačka skupština i sa realizacijom obaveza po Zakonu o privatizaciji uz poštovanje terminskih procedura upisa, evidentiranja i registracije, definisana je oficijelna registracija kao ’’Centralno grijanje’’ d.d. Tuzla.
2005.godine – februar, na snazi je Zakon o javnim preduzećima koji definira da djelatnost snabdjevanja grada toplotnom energijom je od posebnog javnog interesa, i da organizacioni subjekti se definiraju u strukturi d.d. ili d.o.o. a vršenje reprodukcije djelatnosti mora biti osigurano iz cijene.

Tokom cijelog perioda formiranja ’’Centralno grijanje’’ d.d. Tuzla izraslo je u jednu respektabilnu firmu koja će nadamo se u budućnosti biti uzor drugim firmama iz ove oblaasti. Dosadašnji uspjeh firme ostvaren velikim dijelom zaslugom rukovodstva i uposlenika, ali bez podrške Općinskih struktura ne bi to uspjela. Općinske vlasti su takodje zainteresovane za ove firme jer dobrim radom obezbjedjuju napredak i bolje uslove življenja svom gradjanstvu. Kanton i Općina su dužni zajedno sa svim komunalnih preduzećima konstantno unositi novu vrijednost i time dati individualni pečat komunalnoj strukturi na nivou Kantona i Općina. Svako od nas je bitan u tom lancu zajedničkog napretka. I svako od nas može dati mnogo. Nadamo se da dolazi vrijeme kada će naša iskustva u ovoj oblasti moći da pruže putokaz drugima ....

Organizacija firme