Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Odnosi sa potrošačima


U cilju što bolje komunikacije sa korisnicima naših usluga, formirana je Služba za odnose sa potrošačima koja je smještena u ulici 2.Tuzlanske brigade (Slavka Mičića) 9.

Ako imate probleme kao što su :
loš kvalitet grijanja-niska temperatura,
greška u obračunu,
greška po osnovu kvadrature,
prijava-odjava vlasnika prostora.

Ako tražite informacije o:
trenutnom stanju računa za grijanje,
izdavanju saglasnosti (na lokaciju, na projekat),
načinu priključenja na naš sistem,
sklapanje ugovora o potrošnji toplotne energije,
uslovima za privremenu i stalnu obustavu isporuke toplotne energije u poslovnim prostorima,
rekonstrukciji grijne mreže,
svim ostalim podacima koje biste željeli znati.

Račun za grijanje možete uplatiti na slijedećim mjestima.

Naplatni punktovi Centralnog grijanja (bez provizije)

Krečanska 1;     7.30-16.00
 2. Tuzlanske brigade 9;  7.30-16.00
Kula G, Bulevar armije BiH 4; 7.30-16.00
 Blagajne Komemorativnog centra 8.00-16.00

Račune također možete platiti na šalterima Pošte kao i u svim poslovnim bankama. 

Uplate iz inostranstva se mogu platiti na sljedeći IBAN

 

Centralno grijanje d.d. Tuzla

Krečanska 1

75000 Tuzla

 

BANKA:

Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina
Obala Kulina bana 9a
71000 Sarajevo

 

Devizni račun: 50101200 – 508432 - Centralno grijanje - Tuzla

IBAN: BA – 39 – 1544002000141565 za Centralno grijanje - Tuzla

SWIFT: UPBKBA22