Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602


Zahtjev za Načelnu saglasnost


Ovaj Zahtjev podnose građani koji žele da se priključe na Sistem daljinskog grijanja Tuzle.

 Zahtjev za Načelnu saglasnost