Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602


Molba-Zahtjev za intervencije i kontrole

Ukoliko korisnik ima potrebu za određenim intervencijama na kućnoj instalaciji, želi da izvrši privremenu obustavu isporuke u poslovnom prostoru, kontrolu kvaliteta grijanja i slično, neophodno je da popuni slijedeći Zahtjev i preda ga na Protokol u "Centralno grijanje d.d." Tuzla.

Zahtjev za intervenciju