Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602


Ugovori


Svaki korisnik usluga "Centralnog grijanja d.d." Tuzla dužan je da sklopi Ugovor o isporuci toplinske energije. U skladu sa izborom Tarifne grupe (pogledati Tarifni pravilnik) zaključuje se pripadajući Ugovor.


Urnek Ugovor za Tarifnu grupu I.1 i II.1 (obračun po m2)          TG I.1

Urnek Ugovor za Tarifnu grupu I.2 i II.3 (obračun po MWh)      TG II.3