Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Prijava kvarova

Ako želite da prijavite kvar na kućnoj podstanici ili reklamirate kvalitet grijanja, molimo Vas da popunite i pošaljete ovaj formular.

Ime   Prezime  
Ulica   Broj  
Sprat   Stan  
Potrošački broj ili ugovor  
Telefon  
E-mail  
Opis kvara  

Odaberite
odgovor
 
nema grijanja
slabo grijanje

Problem se javlja
 
u cijeloj zgradi
samo u mom stanu
   
    


Uneseni podaci se provjeravaju i prihvataju se samo validne Prijave.
Po prijemu i provjeri Vaše Prijave tehnička ekipa održavanja Centralnog grijanja će, ako je u pitanju kvar na podstanici, izaći na teren, utvrditi činjenično stanje i u najkraćem roku otkloniti problem. Informacije o statusu kvara na Vašoj lokaciji možete vidjeti na naslovnoj stranici (Stanje sistema).

Ukoliko je problem samo kod Vas u stanu, Vama će se telefonom javiti radnik Centralnog grijanja sa kojim ćete se dogovoriti o eventualnom mjerenju temperature u stanu i o postupku za rješenje problema.

Napominjemo da Centralno grijanje nije nadležno za curenje kućnih instalacija (radijatora, cijevi u zgradi i sl.), tako da Vas molimo da ovu vrstu problema prijavite Upravitelju koji održava instalacije u vašoj zgradi.