Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Javne nabavke                   Arhiva - 2018

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU                                PLAN NABAVKI ZA 2019 GODINU - REBALANS

Objava Javnog poziva  broj 1/19 Nabavka hotelskih usluga (Aneks II dio B)

Objava Javnog poziva  broj 2/19 Usluge stručnog osposobljavanja (Aneks II dio B)

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 01-03-2019 nabavka štamparskih obrazaca.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 02-03-2019 nabavka kancelarijskog potrošnog materijala.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 03-03-2019 Usluge osiguranja imovine, auto i kasko osiguranja

Rješenje o usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabavke - Usluge osiguranja imovine, auto i kasko osiguranje (Tender broj 03-03-2019)

Odluka o poništenju javne nabavke - Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka kroz naselje Sjenjak K11-K13 (Tender broj 04-04-2019)

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača - Rekonstrukcija dijela magistralnog vrelovoda na dionici komora K.9A – K.10 (Tender broj 05-04-2019)

Odluka o poništenju nabavke - Rekonstrukcija dijela magistralnog vrelovoda na dionici komora K10-K11 (Tender broj 06-04-2019)

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača - Nabavka mobilnog agregata (Tender broj 07-05-2019)

Informacija o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objeve obavještenja za nabavku održavanje SOFTWARE -a infoERP i infoDMS

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 09-05-2019 Nabavka i ugradnja opreme za priključenje individualnih stambenih objekata i kolektivnih stambenih objekata izgradjenih prije 2011 godine na vrelovodnu odnosno toplovodnu mrežu - gradjevinski i mašinski dio.

Objava Odluke o odgodi nastavka postupka javne nabavke - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - Nabavka usluga eksterne revizije financijskih izvjestaja za poslovnu 2019 godinu.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača javne nabavke usluge održavanja software-a infoERP i infoDMS.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača javne nabavke usluge servisiranja računarske opreme hardware.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača javne nabavke nabavka geografskog informacionog sistema (GIS SISTEM).

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača javne nabavke tokarene robe i tokarske usluge.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača javne nabavke masinskog potrošnog materijala za tekuće održavanje SDG.

Objava Odkuke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 03-03-2019 - Osiguranje imovine auto i kasko osiguranje.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 12-06-2019 REDOVNI TROGODIŠNJI PREGLED SREDSTAVA RADA.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 20-07-2019 PJESKARENJE MAGISTRALNOG VRELOVODA I NOVA AKZ ZAŠTITA.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 19-07-2019 Nabavka cirkulacionih pumpi i zamjenskih dijelova, LOT 1 - Nabavka cirkulacionih pumpi lot 1.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 19-07-2019 Nabavka cirkulacionih pumpi i zamjenskih dijelova, LOT 2 - Nabavka zamjenske opreme instalirane na sistemu daljinskog grijanja.

Objava Odluke o poništenju postupka javne nabavke - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - Nabavka usluga eksterne revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2019 godinu

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 22-08-2019 HITNE GRADJEVINSKE INTERVENCIJE TOKOM GREJNE SEZONE.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 21-08-2019 NABAVKA KUGLASTIH SLAVINA.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 17-07-2019 NABAVKA HTZ OPREME.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 18-07-2019 NABAVKA ELEKTRO MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 23-08-2019 nabavka opreme (uređaja) za detekciju curenja tople vode na predizoliranim cijevima za sistem NORDIK.

Objava Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača - Nabavka motornih vozila za potrebe preduzeća (Tender broj 25-09-2019)

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 28-09-2019 Usluge eksterne revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2019 godinu.

Objava Odluke o poništenju postupka po tenderu broj 31-10-2019 Usluge osiguranja auta i kasko osiguranje.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 29-10-2019 Nabavka računarske opreme.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 26-09-2019 NABAVKA I UGRADNJA ELEKTRO MATERIJALA I OPREME ZA REKONSTRUKCIJU TOPLINSKIH PODSTANICA – ELEKTRO DIO.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 10-05-2019 Strateške smjernice za održivi razvoj sistema daljinskog grijanja Grada Tuzla Analiza SDG grada Tuzla te izrada projekta rekonstrukcije dijela nadzemnog vrelovoda i podzemnog vrelovoda.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge nadogradnje, ažuriranja i podrške alata tehno-ekonomske optimizacije sistema daljinskog grijanja (TERMIS I ELTEC SCADA) 

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 36-11-2019 nabavka licenci.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 27-09-2019 nabavka mjerno regulacione opreme.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 42-12-2019 izrada mjernih mjesta električne energije na lokacijama SDG.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 30-10-2019 Nabavka predizoliranih cijevi i pribora.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 35-11-2019 Nabavka alata.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 34-11-2019 Nabavka izmjenjivacč topline.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 43-12-2019 Nabavka računarske opreme.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 41-12-2019 Izolaterski radovi na sistemu daljinskog grijanja SDG grada Tuzla.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 40-12-2019 nabavka isporuka komunikacione opreme za proširenje informacione mreže u preduzeću za potrebe SCADA i TERMIS SDG TUZLA.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 39-12-2019 radovi na komunikacionoj mreži – ugradnja pasivne opreme (uvlačenje komunikacionih kablova prateći radovi i poslovi).

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 33-11-2019 diktir ekspanzijskih modula.

Objava Odluke o poništenju postupka nabavke Strateške smjernice za održivi razvoj sistema daljinskog grijanja Grada Tuzla (Analiza SDG grada Tuzla, te izrada projekta rekonstrukcije dijela nadzemnog vrelovoda i podzemnog vrelovoda - Tender broj 10-05-20).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Tender broj 46-12-2019) Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka kroz naselje Sjenjak K11-K13, LOT 1 - Nabavka i ugradnja čeličnih cijevi.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Tender broj 46-12-2019) Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka kroz naselje Sjenjak K11-K13, LOT 2 - Termoizolaterski radovi na rekonstrukciji vrelovodnog ogranka.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Tender broj 47-12-2019) Rekonstrukcija dijela magistralnog vrelovoda na dionici komora K10-K11, LOT 1 - Nabavka i ugradnja čeličnih cijevi.

Odluka o poništenju LOT 2 (Tender broj 47-12-2019) Rekonstrukcija dijela magistralnog vrelovoda na dionici komora K10-K11, LOT 2 - Građevinski radovi na rekonstrukciji vrelovoda.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Tender broj 47-12-2019) Rekonstrukcija dijela magistralnog vrelovoda na dionici komora K10-K11, LOT 3 - Termoizolaterski radovi na rekonstrukciji vrelovoda.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Tender broj 37-12-2019) Rekonstrukcija rasvjete (elektroinstalacija).

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 45-12-2019 NABAVKA ČELIČNIH CIJEVI, HAMBURŠKIH LUKOVA I ČELIČNIH PROFILA..

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 44-12-2019 Gradjevinski radovi na vrelovodnoj i toplovodnoj mreži SDG grada Tuzle.