Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Javne nabavke                               Arhiva - 2019

Plan nabavki za 2020
Objava Javnog poziva  broj 1/20 Nabavka hotelskih usluga (Aneks II dio B)

Objava Javnog poziva  broj 2/20 Usluge stručnog osposobljavanja (Aneks II dio B)

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 02-03-2020 nabavka kancelarijskog potrošnog materijala.

Informacija o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objeve obavještenja za nabavku održavanje SOFTWARE -a infoERP i infoDMS.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača nabavke računarske opreme - Tender broj 43-12-2019.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača nabavke alata - Tender broj 06-05-2020.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača nabavke Dodatna isporuka robe za izvođenje radova za priključenja dijela objekata na SDG u naselju Miladije - Tender broj 01-03-2020.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača nabavke tokarene robe i tokarske usluge Tender broj 05-05-2020.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Tender broj 10-06-2020 - Usluge održavanja software-a infoERP i infoDMS.

Objava Odluke o poništenju nabavke - Izrada staklene bašte (Tender broj 09-06-2020)

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Tender broj 11-06-2020 - Usluge održavanja računarske opreme-HARDWARE.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Tender broj 04-04-2020 – Nabavka tonera i tinti.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Tender broj 12-06-2020 – Nabavka viljuškara.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku broj 03-03-2020 - Usluge izrade studije "Strateške smjernice dugoročnog razvoja SDG Grada Tuzla" (Analiza SDG grada Tuzla, te izrada projekta rekonstrukcije dijela nadzemnog i podzemnog vrelovoda)

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku broj 07-05-2020 - Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka od komore K.3 do CTP Mejdan (mašinski dio)

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku broj 08-05-2020 - Nabavka i ugradnja opreme za priključenje individualnih stambenih objekata i kolektivnih stambenih objekata izgrađenih prije 2011. godine na vrelovodnu, odnosno toplovodnu mrežu (mašinski dio).

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj  13-06-2020 - Nabavka mašinskog potrošnog materijala.

Objava Rješenja o djelimičnom usvajanju Žalbe i poništenju postupka Javne nabavke za otvoreni postupak-tender broj 07-05-2020 rekonstrukcija vrelovodnog ogranka od komore K3 do CTP Mejdan.

Objava Rješenja o djelimičnom usvajanju Žalbe i poništenju postupka Javne nabavke za otvoreni postupak-tender broj tender broj 08-05-2020 Nabavka i ugradnja opreme za priključenje individualnih stambenih objekata i kolektivnih stambenih objekata izgradjenih prije 2011. godine na vrelovodnu, odnosno toplovodnu mrežu (masinski dio).

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj  15-07-2020 – Usluge održavanja UPS uredjaja.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj  14-07-2020 – IZRADA STAKLENE BAŠTE.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj  19-08-2020 – Usluge osiguranja imovine auto i kasko osiguranje.

Objava Odluke o poništenju tendera broj 21-08-2020 - Hitne gradjevinske intervencije u toku sezone grijanja.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 26-09-2020 – Izvodjenje dodatnih izolatorskih radova na SDG Tuzla.

Objava Odluke o poništenju postupka – Nabavka cirkulacionih pumpi (Tender broj 16-07-2020).

Objava Rješenja o poništenju postupka javne nabavke - Strateške smjernice za održivi razvoj sistema daljinskog grijanja Grada Tuzla (Analiza SDG grada Tuzla, te izrada projekta rekonstrukcije dijela nadzemnog vrelovoda i podzemnog vrelovoda - Tender broj 03-03-2020).

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 20-08-2020 – Izolatorski radovi na SDG Tuzla.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 22-08-2020 – Rekonstrukcija prostorija u upravnoj zgradi.

Objava Odluke o ponistenju postupka nabavka i ugradnja elektro materijala i opreme za rekonstrukciju toplinskih podstanica - elektro dio - Tender broj 18-07-2020).

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj  17-07-2020 – Nabavka predizoliranih cijevi i pribora.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj  24-08-2020 – NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA DALJINSKO CITANJE UTROSKA TOPLINSKE ENERGIJE PO M BUS PROTOKOLU.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj  29-09-2020 – Nabavka goriva za potrebe voznog parka.

Objava Odluke o poništenju postupka nabavka usluga eksterne revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2020 godinu - Tender broj 23-08-2020.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj  25-08-2020 – Nabavka mjerila utroška toplinske energije i uredjaja za očitanje i transfer podataka.

Objava Rješenja o poništenju postupka nabavke po tenderu broj  24-08-2020 – NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA DALJINSKO ČITANJE UTROŠKA TOPLINSKE ENERGIJE PO M BUS PROTOKOLU.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj  35-11-2020 – nabavke goriva za potrebe voznog parka.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 31-09-2020 HITNE GRADJEVINSKE INTERVENCIJE TOKOM SEZONE GRIJANJA.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 28-09-2020 Usluge izrade i održavanja  WEB portala.

Objava Odluke o poništenju postupka - Nabavka i ugradnja opreme za priključenje individualnih stambenih objekata i kolektivnih stambenih objekata izgrađenih prije 2011. godine na vrelovodnu, odnosno toplovodnu mrežu - mašinski i građevinski dio (Tender broj 27-09-2020).