Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Javne nabavke                               Arhiva - 2019

Plan nabavki za 2020
Objava Javnog poziva  broj 1/20 Nabavka hotelskih usluga (Aneks II dio B)

Objava Javnog poziva  broj 2/20 Usluge stručnog osposobljavanja (Aneks II dio B)

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 02-03-2020 nabavka kancelarijskog potrošnog materijala.