Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Javne nabavke                               Arhiva - 2020

Plan nabavki za 2021. godinu Plan nabavki 2021 - I izmjena

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Izvođenje radova na priključenju individualnih i kolektivnih stambenih i stambeno poslovnih objekata izgrađenih prije 2011. godine na SDG grada Tuzla (javna nabavka broj 02-03-2021)

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – Nabavka i ugradnja mjerno regulacionih stanica za individualne stambene objekte i kolektivne stambene objekte izgrađene prije 2011. godine u mjesnim zajednicama  Šićki Brod, Bukinje (Tender broj 03-03-2021)

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka na dionici komora K.14-K.18 (Javna nabavka broj 04-03-2021)

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Zamjena zastarjelih verzija operativnih sistema, Exchange i SQL servera na virtualnim mašinama. (05-04-2021)

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 07-04-2021 Usluge geometra.

Objava Zaključak o ispravci greske u Zapisniku pregledu i ocjeni ponuda broj 06-00024-2021-8 od 09.06.2021. godine i Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 06-00024-2021-11 od 10.06.2021. godine, po tenderu broj 07-04-2021 Usluge geometra.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca javna nabavka broj 10-05-2021- Radovi na održavanju fontane, Lot 1 – Građevinski radovi na održavanju fontane.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca javna nabavka broj 10-05-2021- Radovi na održavanju fontane, Lot 2 – Mašinski radovi i održavanje fontane.

Objava Nabavka hotelskih i ugostiteljskih usluga (Aneks II dio B).

Objava Nabavka usluga stručnog usavršavanja (Aneks II dio B)