Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Javne nabavke                               Arhiva - 2020

Plan nabavki za 2021. godinu Plan nabavki 2021 - I izmjena Plan nabavki 2021 - Izmjena i dopuna

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Izvođenje radova na priključenju individualnih i kolektivnih stambenih i stambeno poslovnih objekata izgrađenih prije 2011. godine na SDG grada Tuzla (javna nabavka broj 02-03-2021)

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – Nabavka i ugradnja mjerno regulacionih stanica za individualne stambene objekte i kolektivne stambene objekte izgrađene prije 2011. godine u mjesnim zajednicama  Šićki Brod, Bukinje (Tender broj 03-03-2021)

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka na dionici komora K.14-K.18 (Javna nabavka broj 04-03-2021)

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Zamjena zastarjelih verzija operativnih sistema, Exchange i SQL servera na virtualnim mašinama. (05-04-2021)

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 07-04-2021 Usluge geometra.

Objava Zaključak o ispravci greske u Zapisniku pregledu i ocjeni ponuda broj 06-00024-2021-8 od 09.06.2021. godine i Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 06-00024-2021-11 od 10.06.2021. godine, po tenderu broj 07-04-2021 Usluge geometra.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca javna nabavka broj 10-05-2021- Radovi na održavanju fontane, Lot 1 – Građevinski radovi na održavanju fontane.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca javna nabavka broj 10-05-2021- Radovi na održavanju fontane, Lot 2 – Mašinski radovi i održavanje fontane.

Objava Nabavka hotelskih i ugostiteljskih usluga (Aneks II dio B).

Objava Nabavka usluga stručnog usavršavanja (Aneks II dio B).

Objava Odluke o poništenju po tenderu broj 06-04-2021- Rekonstrukcija kuhinje u suterenu upravne zgrade.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 09-04-2021- Nabavka kuglastih slavina.

Objava Odluke o poništenju po tenderu broj 10-05-2021- Radovi na održavanju fontane, Lot 2 – Mašinski radovi i održavanje fontane.

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku - Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji dijela magistralnog vrelovoda.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 08-04-2021- : Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila -

LOT 1: Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila izvan garantnog roka.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 08-04-2021- : Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila -

LOT 2: Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila u garantnom roku, Opel.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 08-04-2021- : Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila -

LOT 3: Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila u garantnom roku, Volkswagen.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 08-04-2021- : Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila -

LOT 4: Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila u garantnom roku, Ford.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 13-05-2021- Usluge održavanja software-a infoERP i infoDMS.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 15-05-2021- Usluge servisiranja računarske opreme - hardware.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 12-05-2021- Nabavka mašinskih potrošnih materijala. 

Objava Odluke o poništenju po tenderu broj 11-05-2021- RADOVI NA KOMUNIKACIONOJ MREŽI SDG - UGRADNJA PASIVNE OPREME (UVLAČENJE KOMUNIKACIONONIH KABLOVA I PRATEĆI RADOVI).

Objava Odluke o izboru drugorangiranog najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 09-04-2021- Nabavka kuglastih slavina.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 17-07-2021- Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukcija dijela magistralnog vrelovoda.

Objava Odluke o poništenju po tenderu broj 08-04-2021- Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila- LOT 4: Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila u garantnom roku, Ford.

Objava Odluke o poništenju po tenderu broj 08-04-2021- Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila-LOT 2: Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila u garantnom roku, Opel.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 16-06-2021- Nabavka tokarene robe i tokarskih usluga. 
Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača javna nabavka broj 18-07-2021- Nabavka i ugradnja meteoroloških stanica.
Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača javna nabavka broj 19-07-2021- Gradjevinski radovi na vrelovodnoj i toplovodnoj mreži SDG grada Tuzle.
Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača javna nabavka broj 23-08-2021- Usluge osiguranja.
Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača javna nabavka broj 22-08-2021- Hitne građevinske intervencije na SDG tokom sezone grijanja.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 24-08-2021- Radovi na komunikacionoj mreži – ugradnja pasivne opreme (uvlačenje komunikacionih kablova, prateći radovi i poslovi).

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 14-05-2021- Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala. 

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 21-08-2021- Izolaterski radovi vrelovoda, toplovoda i toplinskih podstanica (TP).

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 20-07-2021- NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - Lot 1 - Nabavka preklopnika i dijelova.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 20-07-2021- NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - Lot 4 - Nabavka rezervnih dijelova za postojeće printere.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 26-08-2021- Usluge održavanja UPS uređaja.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača javna nabavka broj 20-07-2021- Nabavka računarske opreme – Nabavka kompjuterskih komponenti  LOT 3.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača javna nabavka broj 20-07-2021- Nabavka računarske opreme – Nabavka računara i printera LOT 2. 

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 27-08-2021- Štamparske usluge (računi, finansijski obrazci).

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 28-09-2021- Usluge izrade akta o procjeni rizika.

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudaca po tenderu  29-10-2021 - Radovi na komunikacionoj mreži – ugradnja pasivne opreme (uvlačenje komunikacionih kablova, prateći radovi i poslovi).

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača javna nabavka broj 14-05-2021- Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala. 

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudaca po tenderu  30-10-2021 - Usluge redovnog servisa putničkih motornih vozila u garantnom roku, Opel.