Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Potrošači

Odnosi sa potrošačima
U cilju što bolje komunikacije sa korisnicima
naših usluga, formirana je Služba za odnose sa potrošačima koja je smještena u ulici 2.Tuzlanske brigade (Slavka Mičića) 9.

Ako imate probleme kao što su:
loš kvalitet grijanja-niska temperatura, 
 greška u obračunu,
greška po osnovu kvadrature,
prijava-odjava vlasnika prostora.

Dežurna služba:
++387 35 321 321 601
++387 35 321 321 605

više informacija

Domaćinstva
....prema Zakonu o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama obaveza upravitelja zgrada je održavanje zajedničkih dijelova kućnih instalacija grijanja....
više informacija

Privredni subjekti
Novi normativni akti su usklađeni sa Zakonom o zaštiti potrošača, tako da je potrošačima omogućeno da u buduće izaberu obračun prema utrošenoj toplotnoj energiji, uz prethodno ispunjenje određenih Opštih i Tehničkih uslova.
više informacija

Ostali
Ostali potrošači (npr. Obrazovne ustanove, kulturne institucije, itd ) koji se  posebnim odlukama  svrstavaju u Tarifne grupe...
više informacija 

      Opis rada automatske regulacije toplinskih podstanica

       Korisničke upute za Tarifne grupe: TG I.2, TG II.3 i TG III.2, obračun po MWh.   

       Upoznajte funkciju radijatorskog termostatskog ventila

       Saznajte više o mjerilu toplinske energije(kalorimetru)