Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 13-05-2021

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 13-05-2021- Usluge održavanja software-a infoERP i infoDMS.

Odluka