Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 15-05-2021

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 15-05-2021- Usluge servisiranja računarske opreme - hardware.

Odluka