Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 20-07-2021- NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - Lot 1 - Nabavka preklopnika i dijelova

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 20-07-2021- NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - Lot 1 - Nabavka preklopnika i dijelova.

Odluka