Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 28-09-2021- Usluge izrade akta o procjeni rizika

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 28-09-2021- Usluge izrade akta o procjeni rizika.

Odluka