Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudaca po tenderu 30-10-2021 - Usluge redovnog servisa putničkih motornih vozila u garantnom roku, Opel

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudača po tenderu  30-10-2021 - Usluge redovnog servisa putničkih motornih vozila u garantnom roku, Opel.

Odluka