Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudaca po tenderu 37-12-2021-Lot 2- Nabavka licenci Autocad LT

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po tenderu  37-12-2021 - Nabavka licenci

Lot 2- Nabavka licenci Autocad LT.

Odluka