Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Poziv za dostavljanje ponude - zahtjeva za ucesce u pregovarackom postupku bez objave obavjestenja

Naše preduzeće pokrenulo je postupak za nabavku usluga nadogradnje, ažuriranja i podrške alata tehno-ekonomske optimizacije sistema daljinskog grijanja (softwar TERMIS i softwar SCADA) putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Svi zainteresirani ponuđači mogu tražiti tendersku dokumentaciju, u kojoj su utvrđeni uslovi za kvalifikaciju ponuđača, putem pismenog zahtjeva kojeg dostavljaju na email ahmed.odobasic@grijanjetuzla.ba ili putem faksa broj +387 35 281 391. Zahtjevi se mogu dostaviti najdalje do 14.09.2017.godine.

Poziv