Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Završetak sezone grijanja 2017/2018

Poštovani korisnici usluga Centralnog grijanja d.d. Tuzla,

obavještavamo Vas da su se sa danom 15.04.2018. godine stekli uslovi za završetak sezone grijanja 2017/2018.

Naime, članom 24. Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije propisano je da "Distributer isporučuje toplinsku energiju kontinuirano počev od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine. Izuzetno sezona grijanja može početi  (najranije)  01. oktobra, a završiti (najkasnije) 30. aprila, ako se mjerenjem ustanovi da temperatura zraka u pomenutom periodu iznosi (mjereno tri dana uzastopno u 21 sat) 12˚ C ili više za kraj sezone. Isporuka toplinske energije je kontinuirana (sa noćnim režimom od maksimalno 8 sati)".

Shodno navedenom, sezona grijanja 2017/2018 završava 15.04.2018. godine, s kojim danom će biti ispostavljene i fakture za isporučenu toplotnu energiju za mjesec april.