Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH 39/14), preduzeće ''Centralno grijanje'' d.d. Tuzla objavljuje

PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU