Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Obavještenje o remontnim radovima na sistemu

Remontni radovi na daljinskom sistemu centralnog grijanja grada Tuzla teku bez problema. Na lokaciji Sjenjak radovi su u završnoj fazi, preostalo je zatvaranje komora.


Na lokaciji Slatina br. 3,5,7 su završeni mašinski radovi.

Na lokaciji N.N. Solina-Blok „D“ radovi su u toku.