Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 19-07-2019 LOT 1

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 19-07-2019 Nabavka cirkulacionih pumpi i zamjenskih dijelova, LOT 1 - Nabavka cirkulacionih pumpi.

Odluka