Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Izvještaj o stanju tehnoloske probe za sezonu grijanja


Obavještavamo korisnike usluga Centralnog grijanja d.d. Tuzla da je grijanje pušteno u svim objektima kolektivnog stanovanja osim u objektima u kojima je neispravna instalacija centralnog grijanja dok nas predstavnik etažnih vlasnika ne obavijesti u pismenoj formi da su neispravnosti otklonjene (6.Bosanske brigade 63, Krečanska 23, Armije rbih 23).Grijanje nije pušteno niti u  objektima u kojima su podrumi poplavljeni  dok nas predstavnik etažnih vlasnika ne obavijesti u pismenoj formi da je voda iz podruma iscrpana i omogućen pristup podstanici (18. Hrvatske brigade br. 41).

Obavještavamo korisnike u individualnim stambenim objektima i privrednim objektima koji su vlasnici svojih podstanica i koji su bili korisnici usluga Centralnog grijanja d.d.Tuzla da pozovu svoje servisere i puste u rad podstanice za svoje objekte.

Za nove korisnike koji se prvi puta priključuju na sistem daljinskog grijanja Tuzla vrijedi da će biti otvoreni radni nalozi po njihovim zahtjevima za priključenje na osnovu kojih će predstavnici Centralnog grijanja d.d. Tuzla izvršiti puštanje toplotne energije zajedno sa njihovim izvođačima.