Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Pocetak sezone grijanja

Poštovani korisnici usluga Centralnog grijanja d.d. Tuzla obavještavamo Vas da je sa danom 15.10.2019 godine zvanično nastupio početak sezone grijanja 2019/2020 u skladu sa članom 24."Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije". Od tog dana bit će zaduženi svi korisnici bez obzira na tarifnu grupu.

Tehnološka proba koja je započela  02.10.2019.godine bila je uspješna i za vrijeme tehnološke probe nije bilo većih kvarova na sistemu daljinskog grijanja.

U toku tehnološke probe predstavnici Upravitelja su, uz saradnju sa uposlenicima Centralnog grijanja Tuzla, rješavali sve evidentirane probleme na instalacijama centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja. Na isti način biti će nastavljena saradnja i od zvaničnog početka sezone grijanja.