Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 24-08-2019 nabavka goriva za potrebe voznog parka

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 24-08-2019 nabavka goriva za potrebe voznog parka.

Odluka