Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Informacija o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka

Informacija o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za javnu nabavku - usluge nadogradnje, ažuriranja i podrške alata tehno-ekonomske optimizacije sistema daljinskog grijanja (TERMIS i ELETEC SCADA)

Informacija