Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 26-09-2019 NABAVKA I UGRADNJA ELEKTRO MATERIJALA I OPREME ZA REKONSTRUKCIJU TOPLINSKIH PODSTANICA – ELEKTRO DIO

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 26-09-2019 NABAVKA I UGRADNJA ELEKTRO MATERIJALA I OPREME ZA REKONSTRUKCIJU TOPLINSKIH PODSTANICA – ELEKTRO DIO.

Odluka