Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Sistem daljinskog grijanja funkcionira bez problema

Povodom novonastale situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa preduzeće ''Centralno grijanje'' d.d. Tuzla obavještava svoje korisnike da sistem daljinskog grijanja funkcionira stabilno i bez većih problema.

''Centralno grijanje'' d.d. Tuzla kao distributer i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Podružnica Termoelektrana Tuzla u Tuzli kao proizvođač toplotne energije poduzeli su sve mjere za nesmetano snabdjevanja grada Tuzla toplotnom energijom.

Poduzete su sve preventivne mjere zaštite radnika u skladu sa naredbama kriznih štabova.

Ovim putem molimo korisnike da u skladu sa novonastalom situacijom komunikaciju obavljaju elektronskim ili telefonskim putem, a kontakt podatke mogu pronaći na našoj web stranici (www.grijanjetuzla.ba).