Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Obavještenje za korisnike

Obavještavaju se svi građani čiji su stambeni i poslovni objekti spojeni na individualne toplinske podstanice da će se u narednom periodu, kao i svake godine vršiti očitanje potrošnje toplinske enegrije bez obzira da li se za ciljana pravna lica i domaćinstva potrošnja fakturiše po kvadraturi ili količini utrošene energije.

Građani se mole da budu kooperativni, te da u skladu s tim izađu u susret radnicima Centralnog grijanja na poziv,a ako će biti odsutni duže vrijeme zbog godišnjih odmora ili drugih obaveza, da telefonski i blagovremeno jave u direkciji centralnog grijanja na broj 035/321-630 kada će i na koji način biti moguće izvršiti očitanje u prisutvu vlasnika objekta.

 

Služba za tehničku podršku