Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 02-03-2020 nabavka kancelarijskog potrosnog materijala

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj 02-03-2020 nabavka kancelarijskog potrošnog materijala.

Odluka