Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Obavještenje o početku sezone grijanja

Predstavnici „Centralnog grijanja“ d.d. Tuzla i Termoelektrane Tuzla su obavili razgovor  29.9.2020 godine na kojem su potvrdili spremnost elemenata sistema daljinskog grijanja za početak sezone grijanja 2020/2021.

Redovno provjeramo vanjske temperature po meterološkom vremenu u 21:00 na Federalnoj meterološkoj stanici za Grad Tuzla i sezona grijanja će početi u skladu sa Opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije. (član 24. stav 2. „Distributer isporučuje toplinsku energiju kontinuirano počev od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine. Izuzetno sezona grijanja može početi  ( najranije) 01. oktobra,  a završiti  ( najkasnije) 30.aprila ,ako se mjerenjem ustanovi da  temperatura zraka u pomenutom periodu iznosi  ( mjereno tri dana uzastopno u 21 sat)  120C ili manje za početak sezone ili 120C ili više za kraj sezone. Isporuka toplinske energije je kontinuirana  ( sa noćnim režimom od maximalno 8 sati )“.)

Zvaničnoj sezoni grijanja će prethoditi tehnološka proba sistema u normalnom radu. Za početak tehnološke probe od 1.oktobra pratit ćemo prognoze vremenskih prilika za Tuzlu tako da će početak zvanične sezone grijanja biti u nastavku tehnološke probe. U prvim danima oktobra 2020 godine najavljen je topliji period tako da nakon tog perioda očekujemo početak tehnološke probe sistema daljinskog grijanja.