Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca po tenderu broj 35-11-2020 – nabavke goriva za potrebe voznog parka

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača po tenderu broj  35-11-2020 – nabavke goriva za potrebe voznog parka.