Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Objava odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka na dionici komora K.14-K.18

Objava odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka na dionici komora K.14-K.18 (Javna nabavka broj 04-03-2021)