Home
  Kontakt informacije
Dežurni dispačer
Radno vrijeme (00-24h) Telefon 321-601 321-602

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca javna nabavka broj 10-05-2021- Radovi na odrzavanju fontane, Lot 1 – Građevinski radovi na održavanju fontane

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca javna nabavka broj 10-05-2021- Radovi na održavanju fontane, Lot 1 – Građevinski radovi na održavanju fontane.