Centralno grijanje Tuzla

Naziv upravitelja: BAM INVESTTRADE D.O.O. TUZLA

Adresa: Izeta Sarajlića 28, 75000 Tuzla

Telefon: 314-480, 314-481

Web: www.bam-investtrade.com