Centralno grijanje Tuzla
„Centralno grijanje“ d.d. Tuzla je privredni subjekt organizovan kao dioničko društvo, koje obavlja djelatnost na području Grada Tuzla. Društvo je nastalo podjelom pravnog lica Komunalna radna organizacija „KOMPRED“ Tuzla...

Djelatnost

  • 12/04/2022
Osnivač preduzeća JP Centralno grijanje dd Tuzla je općina Tuzla sa ciljem da preduzeće vrši zagrijavanje lokalnih stambenih jedinica. Način osnivanja preduzeća i obavljanjem djelatnosti od opšteg interesa svrstava...
Povečanje energetske efikasnosti Daljinski sistem grijanja u ovakvom obliku je u eksploataciji 27 godina, a pojedini dijelovi toplinske mreže su stari i preko 35 godina. Dotrajalost ovog dijela mreže je...

Historijat

  • 12/04/2022
Historijat nastanka snadbijevanja grada Tuzle toplinskom energijom U oktobru 1983. godine u gradu Tuzli počela je  prva energetska priča daljinskog grijanja u Bosni i Hercegovini na bazi kogeneracije. Tu...