Centralno grijanje Tuzla

Dana 28.01.2010. godine Općinsko vijeće Tuzla je dalo saglasnost na odluku Nadzornog odbora Centralno grijanje D.D. Tuzla o usvajanju dopunjenih normativnih akata.

Novi normativni akti su usklađeni sa Zakonom o zaštiti potrošača, tako da je potrošačima omogućeno da u buduće izaberu obračun prema utrošenoj toplotnoj energiji, uz prethodno ispunjenje određenih Opštih i Tehničkih uslova. (potpisivanje novog ugovora, pregled projektne dokumentacije i usklađivanje sa tehničkim propisima, itd.)

Sve pojedinosti su objašnjene u dokumentima u PDF formatu koji su dati u nastavku teksta.

U skladu sa novim Tarifnim pravilnikom primjenjivat će se slijedeće:

Potrošnja toplinske energije je podjeljena u tri tarifne grupe :

Potrošnja toplinske energije je podjeljena u tri tarifne grupe :

I.   Tarifna grupa – domaćinstva

I.1. – domaćinstva, obračun po m2,
I.2. – domaćinstva, obračun po MWh.

II.  Tarifna grupa – privreda

II.1. – privreda do 3,5m visine, obračun po m2,
II.2. – privreda preko 3,5m visine, obračun po m2,
II.3. – privreda, obračun po MWh.

III.  Tarifna grupa  – ostali potrošači * (npr. Obrazovne ustanove, kulturne institucije, itd.)
* koji se  posebnim odlukama  svrstavaju u Tarifne grupe

III.1. – ostali potrošači, obračun po m2,
III.2. – ostali potrošači, obračun po MWh.

Raspodjela troškova za isporučenu količinu toplinske energije se može vršiti na slijedeće načine :

 • prema m2, (Tarifna grupa I.2.1, II.3.1 i III.2.1)
 • prema instalisanoj snazi, (Tarifna grupa I.2.2, II.3.2 i III.2.2)
 • prema djeljiteljima, (Tarifna grupa I.2.3, II.3.3 i III.2.3)
 • prema internim brojilima – kalorimetrima. (Tarifna grupa I.2.4, II.3.4 i III.2.4)

Detaljnije o Tarifnim grupama, Tarifnim stavkama i načinu raspodjele i obračuna možete pročitati u Tarifnom pravilniku.

Tarifni pravilnik

Napomena o novim zakonskim odredbama

Podsjećamo Vas, iako to već znate, da prema Zakonu o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama obaveza upravitelja zgrada je održavanje zajedničkih dijelova kućnih instalacija grijanja i to:

 • razvodne mreže
 • vertikala
 • radijatorskih veza zaključno sa radijatorskim ventilima
 • radijatora u zajedničkim prostorijama

obaveza vlasnika stanova:

 • održavanje radijatora u stanu

Skrećemo pažnju da nisu dozvoljene nikakve samoinicijativne izmjene postojećih instalacija centralnog grijanja, jer to može izazvati probleme u kvalitetu grijanja drugih korisnika.

Za eventualne izmjene neophodna je saglasnost DD “Centralno grijanje” Tuzla.

U slučaju da ste do sada samoinicijativno izvršili izmjene neophodno je potrebno da sve instalacije vratite u prvobitno stanje.

Uštedite potrošnju toplotne energije

Najvažnija karika u procesu mjerenja ste Vi, poštovani korisnici.

Smanjenje utrošaka toplotne energije, a time i troškova, moguće je postići:

 • zatvaranjem svih otvora (vrata i prozora) u objektima, stubištima i stanovima
 • popravljanjem zaptivenosti prozora i vrata trakom i pjenom
 • zamjenom jednostrukih stakla dvostrukim i trostrukim (ugradnjom thermopan stakala)
 • poboljšanjem toplotne izolacije (posebno fasade)
 • zamjenom rućnih ventila termostatskim
 • vođenjem brige o racionalnoj potrošnji zatvaranjem ventila, a ne otvaranjem prozora.

Opšti uslovi

Opšti uslovi za isporuku toplinske energije iz sistema daljinskog sistema grijanja grada Tuzle
(u daljnjem tekstu: Opšti uslovi) regulišu odnose isporučioca, potrošača i investitora i određuju uvjete u snabdjevanju toplinskom energijom, kao i prava i obaveze isporučioca i potrošača.

Opšti uslovi

Tehnički uslovi

“Tehnički uslovi za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije”
(u daljnjem tekstu: Tehnički uslovi) su uslovi koje moraju ispunjavati isporučilac, investitori, projektanti i izvođači radova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije za grad Tuzlu.

Tehnički uslovi