Centralno grijanje Tuzla

ContactImate pitanja? - kontaktirajte nas!

Toplina je naša vrlina!

ContactDežurni dispečer

Radno vrijeme (00-24h)
Tel: 035 321-601 | 035 321-602

Kontakt formular

  Contact Title
  Adresa Ul. Krečanska broj 1
  75000 Tuzla  Contact Title
  Email info@grijanjetuzla.ba
  Contact Title
  Pozovite nas Centrala:
  +387 35 321 600

  Fax:
  +387 35 281 391 | 321 661
  Contact Title
  Dežurna služba +387 35 321 601 | 321 602

  Sekretarica:
  +387 35 321 603

  Kontakt osobe:

  Direktor:
  Dr.sci. Nermina Babajić, dipl.pravnik
  nermina.babajic@grijanjetuzla.ba 

  Pomoćnik direktora za tehničke poslove:
  Mr.sci. Suljo Sarić dipl.ing.maš.
  suljo.saric@grijanjetuzla.ba 

  Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske i pravne poslove:
  Mirnes Halilčević dipl. oec.
  mirnes.halilcevic@grijanjetuzla.ba 

   

  Pravni sektor: 
  Vildana Mujkić dipl.pravnik
  vildana.mujkic@grijanjetuzla.ba 

  Sektor razvoja:
  Amel Husić dipl.ing.maš.
  amel.husic@grijanjetuzla.ba

  Distributivni sektor:
  Aleksandar Hura dipl.ing.maš.
  aleksandar.hura@grijanjetuzla.ba 

  Sektor za tehničku podršku:
  Emir Usčuplić bach.ing.maš.
  emir.uscuplic@grijanjetuzla.ba

  Savjetnik direktora/Sektor odnosa sa potrošačima:
  Mersiha Mulabdić mag.oec.
  mersiha.mulabdic@grijanjetuzla.ba 

  Računovodstvo:
  Zineta Mujkanović dipl.oec.
  zineta.mujkanovic@grijanjetuzla.ba

  Informaciono tehnički sektor:
  Slaven Šaran dipl.ing.el.
  slaven.saran@grijanjetuzla.ba