Centralno grijanje Tuzla

U cilju što bolje komunikacije sa korisnicima naših usluga, formirana je Služba za odnose sa potrošačima koja je smještena u ulici 2.Tuzlanske brigade (Slavka Mičića) 9.

Ako imate probleme kao što su:

  • loš kvalitet grijanja-niska temperatura,
  • greška u obračunu,
  • greška po osnovu kvadrature,
  • prijava-odjava vlasnika prostora.