Centralno grijanje Tuzla

Ostali

Dana 28.01.2010. godine Općinsko vijeće Tuzla je dalo saglasnost na odluku Nadzornog odbora Centralno grijanje D.D. Tuzla o usvajanju dopunjenih...

Privredni subjekti

Dana 28.01.2010. godine Općinsko vijeće Tuzla je dalo saglasnost na odluku Nadzornog odbora Centralno grijanje D.D. Tuzla o usvajanju dopunjenih...

Domaćinstva

Dana 28.01.2010. godine Općinsko vijeće Tuzla je dalo saglasnost na odluku Nadzornog odbora Centralno grijanje D.D. Tuzla o usvajanju dopunjenih...

Odnosi sa potrošačima

U cilju što bolje komunikacije sa korisnicima naših usluga, formirana je Služba za odnose sa potrošačima koja je smještena u ulici 2.Tuzlanske brigade...