Centralno grijanje Tuzla

Prijava kvarova

Ako želite da prijavite kvar na kućnoj podstanici ili reklamirate kvalitet grijanja, molimo Vas da popunite i pošaljete ovaj formular.

Dežurni dispačer

Radno vrijeme (00-24h)
Tel: 035 321-601 | 035 321-602

Formular za prijavu kvarova
    Uneseni podaci se provjeravaju i prihvataju se samo validne Prijave.
    Po prijemu i provjeri Vaše Prijave tehnička ekipa održavanja Centralnog grijanja će, ako je u pitanju kvar na podstanici, izaći na teren, utvrditi činjenično stanje i u najkraćem roku otkloniti problem. Informacije o statusu kvara na Vašoj lokaciji možete vidjeti na naslovnoj stranici (Stanje sistema).

    Ukoliko je problem samo kod Vas u stanu, Vama će se telefonom javiti radnik Centralnog grijanja sa kojim ćete se dogovoriti o eventualnom mjerenju temperature u stanu i o postupku za rješenje problema.

    Napominjemo da Centralno grijanje nije nadležno za curenje kućnih instalacija (radijatora, cijevi u zgradi i sl.), tako da Vas molimo da ovu vrstu problema prijavite Upravitelju koji održava instalacije u vašoj zgradi.