Centralno grijanje Tuzla
  • 19/10/2022
  • Slaven Šaran
  • 0

Obavještavamo korisnike usluga Centralnog grijanja d.d. Tuzla da smo privremeno zaustavili isporuku toplotne energije za naselje Solina odnosno sve korisnike koje se griju sa podstanica Novo Naselje Solina Blok A, Novo Naselje Solina Blok B, Novo Naselje Solina Blok C, Novo Naselje Solina Bloka D i Objekti Solina socijalno stanovanje. Očekujemo da će sanacija vrelovodnog ogranka za Solinu i ponovna uspostava isporuka toplotne energije biti završena u ranim poslijepodnevnim satima.