Centralno grijanje Tuzla

Provjera stanja računa

Da bi provjerili stanje računa morate unijeti informacije u polja koja se nalaze ispod.
Stanje računa se osvježava jednom u toku 24h.
Upišite šifru sa vašeg računa:
Upisite naziv korisnika (prezime i ime) ili naziv pravnog lica (vlasnik stambenog prostora/stana)