Centralno grijanje Tuzla
  • 21/11/2022
  • Edin Ćatović
  • 0

„Centralno grijanje“ d.d. Tuzla obavještava svoje korisnike da je u 2020. godini, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, pristupilo raspisivanju javnog poziva za usluge izrade Studije „Strateške smjernice dugoročnog razvoja SDG Grada Tuzla“, čiji se postavljeni cilj odnosi na cjelovitu analizu sistema daljinskog grijanja uključujući i izvor toplotne energije sa svim neophodnim analizama isporuke toplotne energije sa postojećih toplifikacijskih blokova u TE Tuzla (blok 3 i 4), te, uz saglasnost TE Tuzla, i analizu bloka 6 i predviđenog novog toplifikacijskog bloka 7. Predmetnom Studijom izvršena je projekcija mogućnosti razvoja sistema daljinskog grijanja Tuzla za narednih 25 (dvadesetpet) godina i za proicirani  konzum od 300 MW za SDG Tuzla, kao i prijedlog potencijalnih novih izvora toplotne energije iz obnovljivih izvora toplote (prije svega sunčeva energije i biomasa) ili spalionice smeća na sistemu daljinskog grijanja Tuzla. Nakon sprovedene procedure javne nabavke, Ugovor o usluzi izrade Studije „Strateške smjernice dugoročnog razvoja SDG Grada Tuzla“ dodijeljen je ponuđaču ENOVA d.o.o. Sarajevo, sa ponuđenom cijenom od 148.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno ukupno 173.160,00 KM sa uračunatim PDV-om, a sve u skladu sa Planom nabavki roba, izvođenja radova i usluga za 2020. godinu, pozicija 9/9.2.

U svrhu izrade predmetne Studije, „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla je po raspisanom Javnom konkursu za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu – JK 2021, od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH koji je objavljen dana 04.06.2021. godine u „Službenim novinama FBiH“ br.: 44/21, dnevnim listovima „Avaz“ i „Večernji list“ kao i na službenoj stranici Fonda www.fzofbih.org.ba, apliciralo na predmetni Javni konkurs, koja aplikacija je od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH ocijenjena pozitivno i odobreno je sufinansiranje aktivnosti na realizaciji projekta u iznosu od 25.000,00 KM i dana 26.04.2022. godine zaključen je Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava.

Ovim putem obavještavamo naše korisnike da je „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla uspješno realizovalo aktivnosti u skladu sa Ugovorom sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH o dodjeli finansijskih sredstava, te ćemo u narednom periodu nastaviti realizaciju novih projekata uz saradnju, odnosno sufinansiranje Fonda za zaštitu okoliša FBiH, a sve u svrhu zaštite okoliša.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti na naš infomail, info@grijanjetuzla.ba

Centralno grijanje d.d. Tuzla