Centralno grijanje Tuzla

ContactHave Questions - contact us

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in coulpa qui official modeserunt mollit anim id est laborum 20 years experience.

UPRAVITELJI

Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade Tuzlanskog kantona (Sl. novine TK br. 14/15) propisano je da Upravitelj vrši održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade u skladu sa ovim zakonom, podzakonskim propisima, tehničkim propisima, standardima i normativima, dok je članom 4. stav r) istog Zakona propisano da se pod zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade smatraju i:

  • zajednički dijelovi instalacija centralnog grijanja do zaključno sa ventilom na grijnom tijelu, kao i grijna tijela u zajedničkim prostorijama.

Obaveza etažnih vlasnika je da održavaju i upravljaju zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade.

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Zakonom možete detaljno pročitati na našoj stranici www.grijanjetuzla.ba, sekcija Propisi.

Ukazujemo na činjenicu da, u skladu sa članom 41. Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplotne energije sa Tarifnim pravilnikom, nisu dozvoljene nikakve samoinicijativne prepravke na unutrašnjim instalacijama.

U slučaju izmjena na unutrašnjim instalacijama Tarifni korisnik je obavezan pribaviti pisanu saglasnost Distributera putem izabranog Upravitelja.

U slučajevima hitnih intervencija, curenja na kućnim instalacijama u zgradama, kvar možete prijaviti na br tel. 035 321-601, koji je na raspolaganju 24 sata dnevno.

BOSNA LIFT d.o.o. Tuzla

Naziv upravitelja: BOSNA LIFT D.O.O. TUZLA Adresa: Rudarska 55, 75000 Tuzla Telefon: (035) 282 485, (061) 318 362 Web: www.bosna-lift.com

BAM INVESTTRADE d.o.o. Tuzla

Naziv upravitelja: BAM INVESTTRADE D.O.O. TUZLA Adresa: Izeta Sarajlića 28, 75000 Tuzla Telefon: 314-480, 314-481 Web: www.bam-investtrade.com

TEHKOMERC d.o.o. P.J. EUROSTAN Tuzla

Naziv upravitelja: TEHKOMERC d.o.o. P.J. EUROSTAN TUZLA Adresa: 75000 Tuzla Telefon: 035/294-400, Mob: 060/3276400