Centralno grijanje Tuzla
  • Zakon o privrednim društvima (”Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15, 75/21),
  • Zakon o javnim preduzećima („Službene novine FBiH“ broj 08/05, 81/08, 22/09),
  • Zakon o komunalnim djelatnostima („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 11/05, 7/07, 8/12 i 14/13),
  • Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14),
  • Zakon o PDV-u (“Službeni glasnik BiH”, broj 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17),
  • Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH (“Službene novine FBiH“, broj 15/21),
  • Zakon o energijskog efikasnosti u FBiH (“Službene novine FBiH“, broj 22/17),
  • Zakona o prostornom uređenju i građenju TK(“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17)