Centralno grijanje Tuzla

Ostali

  • 12/04/2022
Dana 28.01.2010. godine Općinsko vijeće Tuzla je dalo saglasnost na odluku Nadzornog odbora Centralno grijanje D.D. Tuzla o usvajanju dopunjenih normativnih akata. Novi normativni akti su usklađeni sa Zakonom...
Dana 28.01.2010. godine Općinsko vijeće Tuzla je dalo saglasnost na odluku Nadzornog odbora Centralno grijanje D.D. Tuzla o usvajanju dopunjenih normativnih akata. Novi normativni akti su usklađeni sa Zakonom...

Domaćinstva

  • 12/04/2022
Dana 28.01.2010. godine Općinsko vijeće Tuzla je dalo saglasnost na odluku Nadzornog odbora Centralno grijanje D.D. Tuzla o usvajanju dopunjenih normativnih akata. Novi normativni akti su usklađeni sa Zakonom...
U cilju što bolje komunikacije sa korisnicima naših usluga, formirana je Služba za odnose sa potrošačima koja je smještena u ulici 2.Tuzlanske brigade (Slavka Mičića) 9. Ako imate probleme kao što su:...