Centralno grijanje Tuzla
  • 30/08/2022
  • Edin Ćatović
  • 0

Obavještavamo sve korisnike usluga centralnog grijanja da se rok za završetak svih procedura na instalacijama centralnog grijanja koje zahtijevaju ispuštanje radnog medija iz instalacija produžava sa 01.09.2020. godine na 20.09.2022. godine.

Centralno grijanje d.d. Tuzla