Centralno grijanje Tuzla
  • 06/10/2022
  • Edin Ćatović
  • 0

Obavještavamo sve korisnike da je sa danom 05.10.2022.  godine okončana tehnološka proba sistema daljinskog grijanja Grada Tuzla, u kojoj je ispitana vrelovodna i toplovodna mreža, kao i zajedničke instalacije unutar kolektivnih stambenih objekata.

Obzirom da su ispunjeni uslovi propisani članom 57. Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije sa Tarifnim pravilnikom, odnosno da su temperature vanjskog zraka, mjerene zadnja tri dana uzastopno u 21 sat  iznosile manje od 12⁰C (03.10.2022. godine 8,2⁰C, 04.10.2022. godine 9,8⁰C i 05.10.2022. godine 8,7⁰C), proglašava se početak sezone grijanja 2022/2023, počev od 06.10.2022. godine.

Pozivaju se korisnici, vlasnici vrelovodnih toplinskih podstanica i mjerno regulacionih stanica, da, obzirom da je uspostavljena cirkulacija u primarnom dijelu podstanica, pozovu svoje servisere da izvrše puštanje podstanica.

Obavještavaju se korisnici u kolektivnim stambenim objektima, i to: SPO Stupine B12, SPO Stupine B13 i SPO Stupine B14, da će početak sezone grijanja za iste biti odložen iz razloga što je investitor Tehnograd d.o.o. za građevinarstvo i inžinjering Tuzla, unutar svog gradilišta za objekat SPO Stupine H, prouzrokovao oštećenje vrelovodnog ogranka K.10-K.10.1 (odnosno cijev DN 100), čija sanacija se očekuje do 15.10.2022. godine, kada će za pomenute objekte i početi sezona grijanja 2022/2023.

Centralno grijanje d.d. Tuzla