Centralno grijanje Tuzla

Dana 28.01.2010. godine Općinsko vijeće Tuzla je dalo saglasnost na odluku Nadzornog odbora Centralno grijanje D.D. Tuzla o usvajanju dopunjenih normativnih akata.

Novi normativni akti su usklađeni sa Zakonom o zaštiti potrošača, tako da je potrošačima omogućeno da u buduće izaberu obračun prema utrošenoj toplotnoj energiji, uz prethodno ispunjenje određenih Opštih i Tehničkih uslova. (potpisivanje novog ugovora, pregled projektne dokumentacije i usklađivanje sa tehničkim propisima, itd.)

Potrošnja toplinske energije je podjeljena u tri tarifne grupe :

I.   Tarifna grupa – domaćinstva

I.1. – domaćinstva, obračun po m2,
I.2. – domaćinstva, obračun po MWh

II.  Tarifna grupa – privreda

II.1. – privreda do 3,5m visine, obračun po m2,
II.2. – privreda preko 3,5m visine, obračun po m2,
II.3. – privreda, obračun po MWh

III.  Tarifna grupa  – ostali potrošači * (npr. Obrazovne ustanove, kulturne institucije, itd )

* koji se  posebnim odlukama  svrstavaju u Tarifne grupe

III.1. – ostali potrošači, obračun po m2,
III.2. – ostali potrošači, obračun po MWh.

Raspodjela troškova za isporučenu količinu toplinske energije se može vršiti na slijedeće načine :

prema m2, (Tarifna grupa I.2.1, II.3.1 i III.2.1)
prema instalisanoj snazi, (Tarifna grupa I.2.2, II.3.2 i III.2.2)
prema djeljiteljima, (Tarifna grupa I.2.3, II.3.3 i III.2.3)
prema internim brojilima – kalorimetrima. (Tarifna grupa I.2.4, II.3.4 i III.2.4)

Detaljnije o Tarifnim grupama, Tarifnim stavkama i načinu raspodjele i obračuna možete pročitati u Tarifnom pravilniku.

Tarifni pravilnik