Centralno grijanje Tuzla

Naziv upravitelja: TEHKOMERC d.o.o. P.J. EUROSTAN TUZLA

Adresa: 75000 Tuzla

Telefon: 035/294-400, Mob: 060/3276400